Results – Division 5 – 2012–13


Latest results

Week 32: 13 May 2013

West Nottingham 7   2
 v   2
Nomads 3
Details

Week 31: 6 May 2013

University 3   1 
 v   3
Radcliffe & Bingham 3
Details
Nottingham Central 4   0
 v   4 West Nottingham 5 Details
Gambit 5
  5
 v   0 West Nottingham 7 Details

Week 30: 29 April 2013

West Nottingham 6   3
 v   1
University 3
Details
West Bridgford 5   1
 v   3  Gambit 5 Details
West Nottingham 7
  1
 v   3 Newark 3 Details
Radcliffe& Bingham 3
  2
 v   2 Nomads 3 Details

League table

Results in full

Week 1: 17 September 2012

Nomads 3 v Newark 3 (17 September 2012)
1 Parker R (120) 0.5
v 0.5 Ladds G (147)
2 Swanwick S ( 96) 0 v 1 Spencer N (  -  )
3 Swanwick M ( 88) 1 v 0 Lewis E (  -  )
4 Seagrave M ( 86) 1 v 0 Spencer J (  -  )
2.5 v 1.5


Gambit 5 v Radcliffe & Bingham 3 (18 September 2012)
1 Thompson A (104) 1 v 0 Eyre W (112)
2 Watson R ( 94) 0 v 1 Rees P (113)
3 Groves A ( 79) 0.5 v 0.5 Falgate M ( 91)
4 Heath K ( 80) 1 v 0 Rees L ( 71)
2.5 v 1.5

Week 2: 24 September 2012

West Nottingham 5 v West Nottingham 6 (24 September 2012)
1 Willow J (118) 1 v 0 Shipway, Matthew ( 86)
2 Smith McGloin S ( 83) 1 v 0 Pettigrew, Noah (  -  )
3 Willow H ( 93) 1 v 0 Munchi, Adi (  -  )
4 Bennett, Adam (103) 1 v 0 Badhee, Neel (  -  )
v
4 v 0


West Bridgford 5 v Nottingham Central 4  (24 September 2012)
1 Milford M ( 91) 0 v 1 Patel, Pritesh (  -  )
2 Winn, Martyn ( 86) 0.5 v 0.5 James, Nick ( 36)
3 Atiomo, Will (  -  ) 1 v 0 Dell J ( 91)
4 Fatek M (  -  ) 1 v 0 Jones, Mike (  -  )
v
2.5 v 1.5

Week 3: 1 October 2012

West Nottingham 6 v Gambit 5 (1 October 2012)
1 Shipway, Matthew ( 86) 0 v 1 Watson R ( 94)
2 Pettigrew, Noah (  -  ) 0 v 1 Heath K ( 80)
3 Kotharu, Ronnie (  -  ) 0 v 1 Groves A ( 79)
4 Munshi, Aditya (  -  ) 1 v 0 Lake A ( 68)
1 v 3


Newark 3 v West Nottingham 5 (2 October 2012)
1 Taylor A (129) 0.5 v 0.5 Willow J (118)
2 Harper G (104) 1 v 0 Smith-McCloin S ( 83)
3 Bosworth G (  -  ) 1 v 0 Willow H ( 93)
4 Mabbott, Sam (  -  ) 0 v 1 Scott, Simon ( 95)
2.5 v 1.5

Week 4: 8 October 2012

Radcliffe & Bingham 3 v West Bridgford 5 (9 October 2012)
1 Bambury S ( 83) 0 v 1 Winn M (86)
2 Eyre W (112) 0.5 v 0.5 Milford M (91)
3 Rees L ( 71) 1 v 0 Abrahart, Duncan ( - )
4 Falgate M ( 91) 0 v 1 Abrahart, Bob ( - )


1.5 v 2.5


University 3 v Nomads 3 (16 October 2012)  (Rearranged from 9 Oct)
1 Watts, James (  -  ) 0 v 1 Swanwick S ( 96)
2 Tellier, Michael (  -  ) 1 v 0 Seagrave M ( 86)
3 Tian, Hongbo (  -  ) 0 v 1 Smith C (  -  )
4 Litherland, Jack (  -  ) 0 v 1 Hay, James (  -  )
1 v 3

Week 5: 15 October 2012

West Bridgford 5 v West Nottingham 6 (15 October 2012)
1 Fraser C (106) 0 v 1 Pettigrew, Noah (  -  )
2 Winn M ( 86) 1 v 0 Shippway, Matthew (  -  )
3 Abrahart, Bob (  - ) 1 v 0 Munshi, Adi (  -  )
4 Abrahart, Duncan (  -  ) 0 v 1 Badhe, Neel (  -  )
2 v 2


Gambit 5 v Newark 3 (16 October 2012)
1 Watson R ( 94) 0 v 1 Ladds G (147)
2 Groves A ( 79) 0.5 v 0.5 Bosworth G (  -  )
3 Heath K ( 80) 1 v 0 Spencer, Nick (  -  )
4 Lake A ( 68) 1 v 0 Nonis, Alexi (  -  )
2.5 v 1.5

Nottingham Central 4 v Radcliffe & Bingham 3 (16 October 2012)
1 Dell J ( 91) 0 v 1 Rees P (113)
2 James N (  -  ) 0 v 1 Eyre W (112)
3 James M ( 36) 0 v 1 Falgate M ( 91)
4 Richards K ( 38) 0 v 1 Rees L ( 71)
0 v 4

Week 6: 22 October 2012

West Nottingham 6 v Nottingham Central 4 (22 October 2012)
1 Jones E ( 78) 0 v 1 Dell J ( 91)
2 Kothari R (  -  ) 0 v 1 James, Nick (  -  )
3 Munchi A (  -  ) 0 v 1 Parham S ( 91)
4 Badhee N (  -  ) 1 v 0 James, Mike ( 36)

1 v 3


West Nottingham 7 v Radcliffe & Bingham 3 (22 October 2012)
1 Willow H ( 93) 0 v 1 Rees P (113)
2 MacKenzie H (  -  ) 0 v 1 Eyre W (112)
3 Munshi S (  -  ) 0 v 1 Bambury S ( 83)
4 Shah, Ankushka (  -  ) 0 v 1 Rees L ( 71)

0 v 4

University 3 v Gambit 5  (23 October 2012)
1 Cowan K ( 83) 1 v 0 Watson R ( 94)
2 Watts J ( - ) 1 v 0 Groves A ( 79)
3 Tellier M ( - ) 1 v 0 Heath K ( 80)
4 Litherland J ( - ) 1 v 0 Lake A ( 68)
5 v 0

Newark 3 v West Bridgford 5  (23 October 2012)
1 Bosworth G (  -  ) 1 v 0 Winn M ( 86)
2 Spencer N (  -  ) 0 v 1 French E (  -  )
3 Mabbott S (  -  ) 1 v 0 Abrahart, Duncan (  -  )
4 Emery, Rose (  -  ) 0 v 1 Abrahart, Bob (  -  )
2 v 2

Week 7: 29 October 2012

West Nottingham 5 v University 3 (29 October 2012)
1 Willow J (118) 1 v 0 Cowan K ( 83)
2 Smith McGloin S ( 83) 1 v 0 Watts J ( - )
3 Willow H ( 93) 1 v 0 Tellier M ( - )
4 Bennett A (103) 1 v 0 Litherland J ( - )
4 v 0
West Nottingham 7 v West Nottingham 6 (29 October 2012)
1 Constantinou, Helena (  -  ) 0 v 1 Pettigrew, Noah (  -  )
2 Mackenzie, Hannah (  -  ) 0 v 1 Munshi, Adi (  -  )
3 Munshi, Sharika (  -  ) 0 v 1 Badhe, Neel (  -  )
4 Shah, Ankushka (  -  ) 0 v 1 Shah, Rohan (  -  )
0 v 4

Week 8: 5 November 2012

West Bridgford 5 v University 3 (5 November 2012)
1 Winn M ( 86) 0.5 v 0.5 Cowen K ( 83)
2 Abrahart, Bob (  -  ) 0 v 1 Tellier M (  -  )
3 Dakin, Rod (  -  ) 1 v 0 Litherland J (  -  )
4 Abrahart, Duncan (  -  ) 0 v 1 Boon, Chung (  -  )
1.5 v 2.5


West Nottingham 5 v West Nottingham 7 (5 November 2012)
1 Smith-McGloin S ( 83) 0 v 1 Bedi, Ishaan ( 85)
2 Bennett A (103) 1 v 0 MacKenzie, Hannah (  -  )
3 Willow H ( 93) 1 v 0 Munshi, Sharika (  -  )
4 Smith-McGloin C (  -  ) 0 v 1 Ankushka, Shahl (  -  )
2 v 2

Nottingham Central 4 v Newark 3 (6 November 2012)
1 Chubb A ( 71) 0 v 1 Aiton R (  -  )
2 James M ( 36) 0 v 1 Bosworth G (  -  )
3 Mercs, Steve (  -  ) 0 v 1 Spencer N (  -  )
4 Hamer J ( 50) 0 v 1 Nonis A (  -  )
0 v 4

Radcliffe & Bingham 3 v West Nottingham 6 (6 November 2012)
1 Rees P (113) 1 v 0 Constantinou H (  -  )
2 Eyre W (112) 1 v 0 Shipway M (  -  )
3 Rees L ( 71) 0 v 1 Badhee N (  -  )
4 Falgate M ( 91) 0 v 1 Shah, Rohan (  -  )
2 v 2

Gambit 5 v Nomads 3 (6 November 2012)
1 Watson R ( 94) 1 v 0 Rodriguez A ( 95)
2 Groves A ( 79) 0.5 v 0.5 Swanwick S ( 96)
3 Heath K ( 80) 0 v 1 Smith C (  -  )
4 Lake A ( 68) 0 v 1 Hay J (  -  )
1.5 v 2.5

Week 9: 12 November 2012

Nomads 3 v West Nottingham 5 (12 November 2012)
1 Rodriguez A ( 95) 0 v 1 Willow J (118)
2 Swanwick S ( 96) 0 v 1 Smith McGloin S ( 83)
3 Smith C (  -  ) 1 v 0 Willow H ( 93)
4 Hay J (  -  ) 0 v 1 Bennett A (103)
1 v 3


West Nottingham 7 v West Bridgford 5 (12 November 2012)
1 Munshi, Aditya (  -  ) 1 v 0 Abrahart, Robert (  -  )
2 MacKenzie, Hannah (  -  ) 1 v 0 Abrahart, Duncan (  -  )
3 Munshi, Shaarika (  -  ) 0 v 1 Winn M ( 86)
4 Shah, Anushka (  -  ) 0 v 1 Milford M ( 91)
2 v 2
Newark 3 v Radcliffe & Bingham 3 (13 November 2012)
1 Bosworth G (  -  ) 0 v 1 Eyre W (112)
2 Spencer N (  -  ) 0.5 v 0.5 Rees P (113)
3 Nonis A (  -  ) 0 v 1 Falgate M ( 91)
4 Emery R (  -  ) 0 v 1 Rees L ( 71)
0.5 v 3.5


Week 10: 19 November 2012

West Nottingham 5 v Gambit 5 (19 November 2012)
1 Willow J (118) 1 v 0 Watson R ( 94)
2 Smith McGloin S ( 83) 0 v 1 Thompson A (104)
3 Willow H ( 93) 0.5 v 0.5 Heath K ( 80)
4 Bennett A (103) 1 v 0 Lake A ( 68)
5
2.5 v 1.5


University 3 v Nottingham Central 4 (20 November 2012)
1 Cowan K ( 83) 0 v 1 Dell J ( 91)
2 Watts J (  -  ) 1 v 0 James Nick ( -  )
3 Tellier M (  -  ) 1 v 0 Parham S ( 79)
4 Litherland J (  -  ) 1 v 0 Mercs S (  -  )
3 v 1


Week 11: 26 November 2012

West Nottingham 6 v Newark 3 (26 November 2012)
1 Huria, Akhilesha (  -  ) 0.5 v 0.5 Ladds G (147)
2 Badhee N (  -  ) 1 v 0 Lewis, Elliott (  -  )
3 Thakar, Abhishek (  -  ) 0.5 v 0.5 Spencer, Joseph (  -  )
4 Shah, Rohan (  -  ) 1 v 0 Dominic, Eng (  -  )


3 v 1


Nomads 3 v West Nottingham 7  (26 November 2012)
1 Swanwick S ( 96) 0 v 1 Constantinou H (  -  )
2 Swanwick M ( 88) 1 v 0 Munshi A (  -  )
3 Seagrave M ( 86) 1 v 0 MacKenzie H (  -  )
4 Smith C (  -  ) 1 v 0 Munshi S (  -  )
3 v 1

Radcliffe & Bingham 3 v University 3  (27 November 2012)
1 Rees P (113) 1 v 0 Cowan K ( 83)
2 Eyre W (112) 1 v 0 Watts J (  -  )
3 Rees L ( 71) 0 v 1 Lillestrand, Josh (  -  )
4 Falgate M ( 91) 0 v 1 Anufrei, Gleb (  -  )
2 v 2

Gambit 5 v West Bridgford 5 (27  November 2012)
1 Watson R ( 94) 1 v 0 Winn M ( 86)
2 Groves A ( 79) 0 v 1 French E (  -  )
3 Heath K ( 80) 0 v 1 Abrahart R (  -  )
4 Lake A ( 68) 0 v 1 Abrahart D (  -  )
5
1 v 3


Week 12: 3 December 2012

West Bridgford 5 v West Nottingham 5  (3 December 2012)
1 Dakin R (  -  ) 0 v 1 Willow J (118)
2 Milford M (  91) 0.5 v 0.5 Smith McGloin S ( 83)
3 Abrahart, Bob (  -  ) 1 v 0 Willow H ( 93)
4 Abrahart, Duncan (  -  ) 0 v 1 Bennett A (103)
1.5 v 2.5


West Nottingham 7 v Gambit 5  (3 December 2012)
1 Munshi A (  -  ) 1 v 0 Watson R ( 94)
2 MacKenzie H (  -  ) 0 v 1 Groves A ( 79)
3 Munshi S (  -  ) 1 v 0 Heath K ( 80)
4 Shah A (  -  ) 0 v 1 Lake A ( 68)
2 v 2
Nottingham Central 4 v Nomads 3  (4 December 2012)
1 Dell J ( 91) 1 v 0 Rodriguez A ( 95)
2 Parham S ( 79) 1 v 0 Swanwick S ( 96)
3 Mercs S (  -  ) 0 v 1 Smith C (  -  )
4 Richards K (  -  ) 0 v 1 Seagrave M ( 86)
2 v 2

University 3 v West Nottingham 6 (4 December 2012)
1 Ching Wei C (  -  ) 1 v 0 Huria A (  -  )
2 Cowan K ( 83) 1 v 0 Badhee N (  -  )
3 Watts J (  -  ) 0 v 1 Thakar A (  -  )
4 Tellier M (  -  ) 1 v 0 Shah R (  -  )
3 v 1


Week 13: 10 December 2012

Nomads 3 v West Bridgford 5 (10 December 2012)
1 Rodriguez A ( 95) 1 v 0 French E (  -  )
2 Swanwick S ( 96) 1 v 0 Abrahart R (  -  )
3 Swanwick M ( 88) 1 v 0 Abrahart D (  -  )
4 Smith C (  -  ) 0 v 1 Winn M ( 86)3 v 1

University 3 v West Nottingham 7 (11 December 2012)
1 Cowan K ( 83) 0 v 1 Willow H ( 93)
2 Watts J (  -  ) 1 v 0 Constantinou H (  -  )
3 Tellier J (  -  ) 1 v 0 MacKenzie H (  -  )
4 Litherland J (  -  ) 0 v 1 Munshi S (  -  )2 v 2


Week 14: 7 January 2013

West Nottingham 6 v Nomads 3 (7 January 2013)
1 Pettigrew, Noah ( 97 ) 0 v 1 Rodriguez A ( 90)
2 Shipway, Matthew ( 79) 1 v 0 Swanwick S ( 88)
3 Badhee N (  -  ) 0 v 1 Smith C ( 69 )
4 Thakar, Abisher (  -  ) 0.5 v 0.5 Hay J (  -  )
1.5 v 2.5

West Bridgford 5 v Newark 3 (7 January 2013)
1 Milford M ( 89) 0 v 1 Ladds G (153)
2 Winn M ( 86) 0 v 1 Spencer N ( 71)
3 Abrahart R (  - ) 1 v 0 Spencer J (  -  )
4 Abrahart D (  - ) 0 v 1 Lindsay M (  -  )
1 v 3

West Nottingham 7 v Nottingham Central 4 (7 January 2013)
1 Willow H ( 95) 0.5 v 0.5 Dell J ( 96)
2 Constantinou H ( 97) 1 v 0 James, Nick (  -  )
3 Munshi S ( 75) 1 v 0 James, Mike ( 33)
4 Shah A (  -  ) 1 v 0 Mercs S (  -  )


3.5 v 0.5

Radcliffe & Bingham 3 v West Nottingham 5 (8 January 2013)

Radcliffe & Bingham 3 v West Nottingham 5 (8 January 2013)
1 Rees P (115) 0 v 1 Willow J (120)
2 Eyre W (118) 1 v 0 Smith McGloin S ( 98)
3 Rees L ( 70) 0 v 1 Bennett A (111)
4 Falgate M ( 85) 0 v 1 Willow H ( 95)
1 v 3

Week 15: 14 January 2013

West Nottingham 6  v West Nottingham 5 (14 January 2013)
1 Pettigrew N ( 97 ) 0 v 1 Willow J (120)
2 Shipway M ( 79) 1 v 0 Smith McGloin S ( 98)
3 Munshi A ( 75 ) 0 v 1 Bennett A (111)
4 Thakar A (  -  ) 0 v 1 Willow H ( 95)

1 v 3


Nomads 3 v Radcliffe & Bingham 3 (14 January 2013)
1 Rodriguez A ( 90) 0 v 1 Eyre W (118)
2 Swanwick S ( 88) 1 v 0 P Rees (115)
3 Swanwick M ( 99) 1 v 0 Bambury S ( 78)
4 Default (  -  ) 0.5 v 0.5 Default (  -  )
2.5 1.5

Nottingham Central 4 v Gambit 5 (15 January 2013)
1 Dell J ( 96) 1 v 0 Watson R ( 82 )
2 James N (  -  ) 1 v 0 Groves A ( 79 )
3 James M ( 33 ) 1 v 0 Heath K ( 77)
4 Mercs S (  -  ) 1 v 0 Lake A ( 59 )
4 v 0

Newark 3 v West Nottingham 7 (15 January 2013)
1 Spencer N ( 71 ) 1 v 0 Willow H ( 95 )
2 Mabbott, Sam (  -  ) 0 v 1 Constantinou H ( 97  )
3 Lindsay M (  -  ) 0 v 1 Willow J (120)
4 Emery, Rose (  -  ) 0 v 1 MacKenzie H ( 62 )
3 v 1
WN7 fielded an inelligible player on board 3, having already played on Board 1 at least
twice for West Nottm 5.  Contrary to Rule C4

Rule D6 - The penalty for infringing rule C4, is the transfer of 1 point to opponents
and the loss of the game concerned.

Week 16: 21 January 2013

No Matches This Week


Week 17: 28 January 2013

Nomads 3 v West Nottingham 6 (28 January 2013)
1 Rodriguez A ( 90) 0.5 v 0.5 Munshi A ( 75)
2 Smith C ( 69) 1 v 0 Huria A (  -  )
3 Hay J (  -  ) 0.5 v 0.5 Thakar A (  -  )
4 Swanwick S ( 88) 1 v 0 Badhe N (  -  )
v
3 v 1


West Bridgford 5 v West Nottingham 7 (28 January 2013)
1 Darkin, Rob (  -  ) 1 v 0 Willow H ( 95)
2 Abrahart R (  -  ) 1 v 0 Constantinou H ( 97)
3 Abrahart D (  -  ) 0 v 1 Mackenzie H ( 62)
4 Atiomo W (  -  ) 1 v 0 Munshi S (  -  )
3 v 1
Gambit 5 v Nottingham Central 4 (29 January 2013)
1 Watson R ( 82) 0 v 1 Dell J ( 96)
2 Groves A ( 79) 1 v 0 James Nick (  -  )
3 Heath K ( 77) 1 v 0 James Mike ( 33)
4 Thompson A (102) 1 v 0 Mercs S (  -  )
v
3 v 1

Newark 3 v University 3 (29 January 2013)
1 Bosworth G (  -  ) 1 v 0 Cowan K ( 81)
2 Spencer N ( 71) 1 v 0 Watts J ( 61)
3 Mabbott S (  -  ) 1 v 0 Litherland J (  -  )
4 Emery R (  -  ) 0 v 1 Anufriev, Gleb (  -  )
3 v 1


Week 18: 4 February 2013

West Nottingham 5 v Radcliffe & Bingham 3 (4 February 2013)
1 Willow J (120) 1 v 0 Eyre W (118)
2 Smith McGloin S ( 98) 0 v 1 Rees P (115)
3 Bennett A (111) 1 v 0 Bambury S ( 78)
4 Willow H ( 95) 1 v 0 Rees L ( 70)
3 v 1


West Nottingham 7 v University 3 (4 February 2013)
1 MacKenzie H ( 62) 0 v 1 Tellier M (  -  )
2 Munshi, Shaarika (  -  ) 0 v 1 Cowan K ( 81)
3 Shah, Rohan (  -  ) 0 v 1 Litherland J (  -  )
4 Shah, Anushka (  -  ) 0 v 1 Anufriev, Gleb (  -  )

0 v 4

Newark 3 v Nomads 3 (5 February 2013)
1 Bosworth G (  -  ) 1 v 0 Swanwick M ( 99)
2 Spencer N ( 71) 1 v 0 Rodriguez A ( 90)
3 Lindsay M (  -  ) 0 v 1 Swanwick S ( 88)
4 Nigam, Devang (  -  ) 0 v 1 Smith C ( 69)
2 v 2

Gambit 5 v West Nottingham 6 (5 February 2013)
1 Watson R ( 82) 0 v 1 Huria, Akhilesh (  -  )
2 Groves A ( 79) 1 v 0 Munshi, Aditya ( 75)
3 Heath K ( 77) 1 v 0 Badhee, Neel (  -  )
4 Lake A ( 59) 0 v 1 Thakar, Abshishek (  -  )
2 v 2


Week 19: 11 February 2013

West Nottingham 7 v West Nottingham 5 (11 February 2013)
1 Bedi I ( 96) 0 v 1 Willow J (120)
2 Constantinou H ( 97) 0 v 1 Bennett A (111)
3 Munshi S (  -  ) 0 v 1 Smith McGloin S ( 98)
4 Shah R (  -  ) 0 v 1 Willow H ( 95)
0 v 4
University 3 v Newark 3 (12 February 2013)
1 Cowan K ( 81) 0 v 1 Ladds G (153)
2 Watts J ( 61) 0.5 v 0.5 Bosworth G (  -  )
3 Tellier M (  -  ) 0 v 1 Spencer N (  -  )
4 Litherland J (  -  ) 1 v 0 Emery R (  -  )
1.5 v 2.5


Nottingham Central 4 v West Bridgford 5 (12 February 2013)
1 Argyle K ( 76) 1 v 0 Milford M ( 89)
2 James N (  -  ) 0 v 1 Winn M ( 86)
3 James M ( 33) 0 v 1 Abrahart B (  -  )
4 Mercs S (  -  ) 1 v 0 Kerrigan M (  -  )
2 v 2


Week 20: 18 February 2013

West Nottingham 6 v West Nottingham 7 (18 February 2013)
1 Pettigrew N ( 97) 0 v 1 Constantinou H ( 97)
2 Munshi, Adi ( 75) 1 v 0 Munchi, Shaarika (  -  )
3 Badhe N (  -  ) 0.5 v 0.5 Mackenzie H ( 62)
4 Shah, Rohan (  -  ) 0 v 1 Shah, Anushka (  -  )
1.5 v 2.5


Week 21: 25 February 2013

Nomads 3 v University 3 (25 February 2013)
1 Rodriguez A ( 90) 0 v 1 Cowan K ( 81)
2 Seagrave M ( 89) 1 v 0 Watts J ( 61)
3 Smith C ( 69) 1 v 0 Litherland J (  -  )
4 Hay J (  -  ) 0 v 1 Anufriev G (  -  )

2 v 2

West Bridgford 5 v Radcliffe & Bingham 3 (25 February 2013)
1 Atiomo W (Jnr) (  -  ) 0.5 v 0.5 Eyre W (118)
2 Milford M ( 89) 0 v 1 Rees P (115)
3 Abrahart R (  -  ) 1 v 0 Bambury S ( 78)
4 Abrahart D (  -  ) 1 v 0 Default (n/a)
2.5 v 1.5

West Nottingham 5 v Nottingham Central 4 (25 February 2013)
1 Willow J (120) 1 v 0 Dell J ( 96)
2 Bennett A (111) 1 v 0 James N (  -  )
3 Smith McGloin S ( 98) 1 v 0 James M ( 33)
4 Willow H ( 95) 1 v 0 Mercs S (  -  )
4 v 0

Week 22: 4 March 2013

West Nottingham 6 v West Bridgford 5 (4 March 2013)
1 Huria A (  -  ) 1 v 0 Abrahart D (  -  )
2 Kethari R (  -  ) 0.5 v 0.5 Fraser C (103)
3 Munshi A ( 75) 0 v 1 Arbrahart R (  -  )
4 Badhe N (  -  ) 0 v 1 Winn M ( 86)
3 v 1

WB5 fielded an inelligible player on board 2, having already played on Board 3
or above at least twice for WB4 (22 Oct and 29 Oct).  Contrary to Rule C4

Rule D6 - The penalty for infringing rule C4, is the transfer of 1 point to opponents
and the loss of the game concerned.


University 3 v West Nottingham 5 (5 March 2013)
1 Cowan K ( 81) 0.5 v 0.5 Willow J (120)
2 Watt J ( 61) 0 v 1 Bennett A (111)
3 Tellier M (  -  ) 0 v 1 Smith McGloin S ( 98)
4 Litherland J (  -  ) 0 v 1 Willow H ( 95)
0.5 v 3.5

Radcliffe & Bingham 3 v Nottingham Central 4 (5 March 2013)
1 Eyre W (118) 1 v 0 Chubb A ( 71)
2 Rees P (115) 1 v 0 James N (  -  )
3 Bambury S ( 78) 1 v 0 Mercs S (  -  )
4 Falgate M ( 85) 1 v 0 James M ( 33)

4 v 0

Newark 3 v Gambit 5 (5 March 2013)
1 Spencer N ( 71) 0 v 1 Watson R ( 82)
2 Mabbott S (  - ) 0 v 1 Groves A ( 79)
3 Emery R (  -  ) 0 v 1 Heath K ( 77)
4 Lewis L (  -  ) 0 v 1 Lake A ( 59)
5
0 v 4

Week 23: 11 March 2013

West Nottingham 5 v Nomads 3 (11 March 2013)
1 Willow J (120) 1 v 0 Swanwick M ( 99)
2 Bennett A (111) 0 v 1 Rodriguez A ( 90)
3 Smith McGloin S ( 98) 1 v 0 Seagrave M ( 89)
4 Willow H ( 95) 1 v 0 Hay J (  -  )
v
3 v 1


Gambit 5 v University 3 (12 March 2013)
1 Watson R ( 82) 0 v 1 Cowan K ( 81)
2 Groves A ( 79) 0.5 v 0.5 Watts J ( 61)
3 Heath K ( 77) 0 v 1 Tellier M (  -  )
4 Lake A ( 59) 0 v 1 Litherland J (  -  )
0.5 v 3.5

Newark 3 v Nottingham Central 4  (12 March 2013)
1 Bosworth G (  -  ) 1 v 0 Dell J ( 96)
2 Spencer N ( 71) 1 v 0 James N (  -  )
3 Mabbott S (  -  ) 1 v 0 James M ( 33)
4 Lindsay M (  -  ) 1 v 0 Default (n/a)

4 v 0


Week 24: 18 March 2013

University 3 v West Bridgford 5 (19 March 2013)
1 Cowan K ( 81) 0 v 1 Winn M ( 86)
2 Tellier M (  -  ) 1 v 0 Darkin R (  -  )
3 Litherland J (  -  ) 1 v 0 Abrahart R (  -  )
4 Anufriev, Gleb (  -  ) 1 v 0 Abrahart D (  -  )
3 v 1
Radcliffe & Bingham 3 v West Nottingham 7 (19 March 2013)
1 Eyre W (118) 1 v 0 Constantinou H (  -  )
2 Banbury S ( 78) 1 v 0 Bedi I (  -  )
3 Rees L ( 70) 1 v 0 Munshi, Shaarika (  -  )
4 Falgate M ( 85) 0 v 1 Munshi,  Sunil (  -  )


3 v 1


Week 25: 25 March 2013

West Bridgford 5 v Nomads 3 (25 March 2013)
1 Atiomo W (Jnr) (  -  ) 0 v 1 Swanwick M ( 99)
2 Winn M ( 86) 0.5 v 0.5 Rodriguez A ( 90)
3 Darkin R (  -  ) 0 v 1 Seagrave M ( 89)
4 Abrahart D (  -  ) 0 v 1 Smith C ( 69)
0.5 v 3.5


West Nottingham 5 v Newark 3 (25 March 2013)
1 Willow J (120) 0.5 v 0.5 Ladds G (153)
2 Bennett A (111) 1 v 0 Spencer N ( 71)
3 Smith McGloin S ( 98) 1 v 0 Spencer J (  -  )
4 Willow H ( 95) 1 v 0 Emery R (  -  )

v
3.5 v 0.5

Nottingham Central 4 v West Nottingham 6 (26 March 2013)
1 Dell J ( 96) 0 v 1 Huria A (  -  )
2 James N (  -  ) 0 v 1 Munshi A ( 75)
3 James M ( 33) 0 v 1 Thakar A (  -  )
4 Mercs S (  -  ) 0 v 1 Shah R (  -  )
0 v 4

Radcliffe & Bingham 3 v Gambit 5 (26 March 2013)
1 Eyre W (118) 1 v 0 Watson R ( 82)
2 Rees P (115) 0.5 v 0.5 Groves A ( 79)
3 Morley S ( 93) 1 v 0 Lake A ( 59)
4 Bambury S ( 78) 1 v 0 Smith, Geoff (  -  )
3.5 v 0.5

Week 26: 1 April 2013

No Matches This Week


Week 27: 8 April 2013

West Nottingham 6 v Radcliffe & Bingham 3 (8 April 2013)
1 Pettigrew N ( 97) 0 v 1 Eyre W (118)
2 Badhe N (  -  ) 0 v 1 Rees P (115)
3 Thakar A (  -  ) 0 v 1 Bambury S ( 78)
4 Shah R (  -  ) 1 v 0 Default (  -  )

v
1 v 3


Gambit 5 v West Nottingham 5 (9 April 2013)
1 Heath K ( 77) 0 v 1 Willow J (120)
2 Lake A ( 59) 0 v 1 Bennett A (111)
3 Smith, Geoff (  -  ) 0 v 1 Smith McGloin S ( 98)
4 Default (  -  ) 0 v 1 Willow H ( 95)

v

0 v 4
Nottingham Central 4 v West Nottingham 7 (9 April 2013)
1 Dell J ( 96) 0 v 1 Constantinou H ( 97)
2 James N (  -  ) 1 v 0 Mackenzie H ( 62)
3 Oxley W (  -  ) 0 v 1 Abhishek T (  -  )
4 Mercs S (  -  ) 1 v 0 Mackenzie,  Fiona (  -  )

2 v 2

Week 28: 15 April 2013

Nomads 3 v Nottingham Central 4 (15 April 2013)
1 Rodriguez A ( 90) 0 v 1 Dell J ( 96)
2 Swanwick S ( 88) 1 v 0 James N (  -  )
3 Seagrave M ( 89) 1 v 0 James M ( 33)
4 Smith C ( 69) 1 v 0 Mercs S (  -  )
3 v 1


Radcliffe & Bingham 3 v Newark 3 (16 April 2013)
1 Eyre W (118) 0 v 1 Ladds G (153)
2 Rees P (115) 0 v 1 Hargreaves M ( 96)
3 Default (n/a) 0 v 1 Lesley M (  -  )
4 Falgate M ( 85) 1 v 0 Emery R (  -  )
0.5 v 3.5

Penalty for default on board 3 is transfer of 0.5pt to the opposition


Week 29: 22 April 2013

West Nottingham 5 v West Bridgford 5 (22 April 2013)
1 Willow J (120) 1 v 0 Winn M ( 86)
2 Smith-McGloin S ( 98) 1 v 0 Milford M ( 89)
3 Bennett A (111) 1 v 0 Abrahart D (  -  )
4 Willow H ( 95) 0.5 v 0.5 Abrahart B (  -  )
3.5 v 0.5


Nomads 3 v Gambit 5 (22 April 2013)
1 Rodriguez A ( 90) 1 v 0 Watson R ( 82)
2 Swanwick S ( 88) 0 v 1 Groves A ( 79)
3 Smith C ( 69) 1 v 0 Heath K ( 77)
4 Hay J (  -  ) 1 v 0 Lake A ( 59)
3 v 1

Nottingham Central 4 v University 3 (23 April 2013)
1 James M ( 33) 1 v 0 Cowan K ( 81)
2 Mercs S (  -  ) 0 v 1 Anufriev G (  -  )
3 Blacow, David (  -  ) 0 v 1 Litherland J (  -  )
4 Hamer J ( 49) 1 v 0 Default (n/a)
2 v 2

Newark 3 v West Nottingham 6 (23 April 2013)
1 () 0 v 0 Default ()
2 () 0 v 0 Default ()
3 () 0 v 0 Default ()
4 () 0 v 0 Default ()
0 v 0

West Nottm 6 Defaulted this match.

Rule D7 - WN6 will be deducted 2 pts and fined 20


Week 30: 29 April 2013

West Nottingham 6 v University 3 (29 April 2013)
1 Pettigrew N ( 97) 1 v 0 Cowan K ( 81)
2 Shipway M ( 79) 1 v 0 Litherland J (  -  )
3 Kothari R ( 72) 0 v 1 Anufriez G (  -  )
4 Munchi A ( 75) 1 v 0 Day, Laurence (  -  )
3 v 1


West Bridgford 5 v Gambit 5 (29 April 2013)
1 Winn M
( 86) 0 v 1 Thompson A
(102)
2 Atiomo W (Jnr)
(  -  ) 1 v 0 Groves A
( 79)
3 Abrahart R
(  -  ) 0 v 1 Heath K
( 77)
4 Abrahart D
(  -  ) 0 v 1 Lake A
( 59)
1 v 3

West Nottingham 7 v Newark 3 (29 April 2013)
1 Constantinou H ( 97) 0 v 1 Ladds G (153)
2 McKenzie H ( 62) 0 v 1 Hargreaves M ( 96)
3 Shah A (  -  ) 0 v 1 Bosworth G (  -  )
4 Shamushka (  -  ) 1 v 0 Emery R (  -  )
1 v 3

Radcliffe & Bingham 3  v Nomads 3 (30 April 2013)
1 Bambury S ( 78) 0 v 1 Swanwick M ( 99)
2 Rees P (115) 1 v 0 Rodriguez A ( 90)
3 Rees L ( 70) 0 v 1 Swanwick S ( 88)
4 Eyre W (n/a) 1 v 0 Default (n/a)
2 v 2

Week 31: 6 May 2013

University 3 v Radcliffe & Bingham 3 (7 May 2013)
1 Cowan K ( 81) 0.5 v 0.5 Bambury S ( 78)
2 Acland, Isobel (  -  ) 0.5 v 0.5 Eyre W (118)
3 Day, Laurance (  -  ) 0 v 1 Falgate M ( 85)
4 Wright, Joe (  -  ) 0 v 1 Rees P (115)
1 v 3

Nottingham Central 4 v West Nottingham 5 (7 May 2013)
1 James N (  -  ) 0 v 1 Willow J (120)
2 Mercs S (  -  ) 0 v 1 Smith-McGloin S ( 98)
3 James M ( 33) 0 v 1 Bennett A (111)
4 Najuk, Christopher (  -  ) 0 v 1 Willow H ( 95)

0 v 4

Gambit 5 v West Nottingham 7  (7 May 2013)
1 Groves A () 1 v 0 Default ()
2 Heath K () 1 v 0 Default ()
3 Lake A () 1 v 0 Default ()
4 Smith, Geoff () 1 v 0 Default ()
4 v 0

WN7 defaulted this match

Rule D(7)  WN7 will be deducted 2 points and fined 20


Week 32: 13 May 2013

West Nottingham 7 v Nomads 3 (13 May 2013)
1 Willow H ( 95) 0 v 1 Swanwick M ( 99)
2 Bedi I ( 96) 0 v 1 Rodriguez A ( 90)
3 McKenzie H ( 62) 1 v 0 Swanwick S ( 88)
4 Munshi S (  -  ) 1 v 0 Default (n/a)
2 v 2